Inlegg med emneord NTNU

Eksamenstid

Det er travelt å være student…

Holder for tiden på med siste finpuss av vårens fire eksamensoppgaver. Så snart jeg blir ferdig å flikke på disse venter to skriftlige og en muntlig eksamen i starten av juni. Måtte hell å lykke være med meg på veien..

Eksamenstid_large

, , ,

Ingen kommentarer

Praksis ved Steinkjer videregående skole

I forbindelse med min pågående utdanning har jeg de siste ukene vært på praksis ved Steinkjer videregående skole.

Jeg har vært med på mange ulike fag og hatt timer med ulik innfallsvinkling. I dag gjennomførte jeg en byvandring i Steinkjer med ulike poster/innhold. Elevene og lærer/veileder var godt fornøyde med gjennomføringen og undervisningsmetoden.

Nå i kveld har jeg vært ute på gubbetrim. Flott vær og dårlig rull – perfekt for oss gamlekara..

Gubbetrimmerne, fv. Eirik Nordvik, Jonas A. Kolstad og Stig Ove Tangen.

Gubbetrimmerne, fv. Eirik Nordvik, Jonas A. Kolstad og Stig Ove Tangen.

, , , , , , , , , , , , ,

Ingen kommentarer

Tid for skole

Nå som våren er kommet får man også en mer tid til utenomsportslige aktiviteter. For meg innebærer dette at man må legg inn ekstra innsats på skolenbenken.

Jeg startet denne uken med en praksisperiode i forbindelse med min Praktisk-pedagogiske utdanning ved NTNU.

Praksisen har jeg på 8. trinn ved Sverresborg ungdomsskole. Skolen ligger kun et par (lange) steinkast hjemmefra så arbeidsveien her gledelig nok innen gangavstand. Jeg har fått et godt førsteinntrykk av både skolen, lærerne og ikke minst elevene.

Jeg skal undervise to klasser i fagene kroppsøving og samfunnsfag. I en læringssituasjon vil det alltid oppstå nye situasjoner både for lærer og elev. Likevel er jeg imponert over hvordan elevene opptrer og tilegner seg ny kunnskap. Gleder meg til fortsettelsen!

, , , , , , , ,

Ingen kommentarer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU/FPPU), NTNU

På mandag startet jeg på mitt neste utdanningkapittel, FPPU ved NTNU.

Hva står FPPU for?
PPU står for Praktisk-pedagogisk utdanning og er et studie hos Program for lærerutdanning (PLU) ved NTNU avd Dragvoll. F`en i FPPU betyr at denne utdanningen gjennomføres på deltid.

På første skoledag var vi rundt 100 spente elever. Elevgruppen bestod av folk i all tenkelige deler av alders- og arbeidserfaringsskalaen. Kanskje var det nettopp denne fordelingen som vil gjøre diskusjoner og gruppearbeid ekstra interessant.

Så langt har vi blitt presentert mye informasjon og lekt oss både ute og inne. I tillegg til å bli ekstra godt kjent har vi også plukket opp noen tips til aktiviteter som vi kan ta med oss inn i det kommende skoleyrket.

Jeg er spent på fortsettelsen av studiet, men gleder meg til å lære hvordan man blir en dyktig lærer.

, , , , , , , ,

Ingen kommentarer

Skolestart

Har de siste årene studert ved NTNU, men for de kommende to semester har jeg søkt permisjon. Jeg skal nemlig ta årsstudium i geografi ved HINT avd Steinkjer og første skoledag er i dag!

Studiekollega for det kommende året blir min klubbkamerat Eirik. Vi er begge spente på hva skoleåret kommer til å servere oss av ufordringer, men ser frem til å komme i gang.

I følge de som har tatt dette årstudiumet tidligere ligger snittalderen en god del høyere enn hva vi er vant til. Hovedårsaken til dette er trolig at studiet tilbys som både fulltids- og deltidsstudie. Eirik og undertegnede skriver seg inn i mengde «eldre», som skal være deltidsstudenter.

Krysser fingre og tær for noen interessante emner og ikke minst dyktige forlesere.

, , , , , ,

Ingen kommentarer